Zvyky našich předků

Úvod     Básničky     Celý rok     Čarodějnice     Dětské hry     Dětské říkanky     Hádanky     Hračky     Máj     Masopust     Mikuláš     Nápisy na domech
    
Posvícení     Pranostiky     Přísloví a pořekadla     Svatba a narození dítěte     Vánoce     Velikonoce     Z kronik     Zajímavosti 

HÁDANKY

ZNP Hádanky

Ráno obírej mne, večer očesej mne,
jen mne neuraz, dám ti za rok zas.
/ovocný strom/

Čtveran shodil trojana a dvojan pobil čtverana.
/kočka, rendlík, hospodyně/

Čtyry nožky, dva trnožky,
v zimě běží, v létě leží.
/sáně/

Kráva říve v kamenném chlívě, koudelný ocas má;
třikrát za den řehce a žrát se jí nechce.
/zvon/

V horách roste, na poli se pase,
  po stěnách běhá a nohou nemá.
/štětka/

Žluté dělám z bílého, tvrdé dělám z měkkého,
dost se při tom natluku, nedělám to bez hluku.
/máselnice/

Ve mně teplo, venku chlad,
má mne proto každý rád.
/kamna/

Jiné nosí, sama chodit neumí. Co je to?
/bota/

Škopíček bezedný, plný masa nacpaný.
/prsten/

Celá chalupa vyhoří a přece se nezboří.
/dýmka/

(V Malém čtenáři z r. 1918 našla a nám všem poslala Lenka Mořkovská
Pro mladší dodávám, že máselnice byla dřevěná nádoba,
ve které se ručně, pomocí trdla, tlouklo máslo z mléka.)

Leze, leze, po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co to je?
/klíč/
(zaslal p. ing. Daniel Kasl)

Kolik udělá vrabec kroků za sto roků?
/žádný, skáče/