Zvyky našich předků

Úvod     Básničky     Celý rok     Čarodějnice     Dětské hry     Dětské říkanky     Hádanky     Hračky     Máj     Masopust     Mikuláš     Nápisy na domech
    
Posvícení     Pranostiky     Přísloví a pořekadla     Svatba a narození dítěte     Vánoce     Velikonoce     Z kronik     Zajímavosti 

MÁJ

ZNP Máj

Prvního května má být každá dívka a žena políbena pod rozkvetlou břízou (někde také třešní) svým milým. Bude tak stále hezká a "neuschne".