Zvyky našich předků

Úvod     Básničky     Celý rok     Čarodějnice     Dětské hry     Dětské říkanky     Hádanky     Hračky     Máj     Masopust     Mikuláš     Nápisy na domech
    
Posvícení     Pranostiky     Přísloví a pořekadla     Svatba a narození dítěte     Vánoce     Velikonoce     Z kronik     Zajímavosti 

NÁPISY NA DOMECH

ZNP Pranostiky

Rozhlédněte se po svém okolí, jistě něco objevíte. Zasílejte prosím text s uvedením místa a typu stavby. V této rubrice by měly být pouze nápisy
vytvořené přímo v omítce (ne cedule a vývěsní desky), nebo nápisy historické a něčím zajímavé.

Hasičské zbrojnice

 

Hřbitovy

Co jste vy, byli jsme my, co jsme my, budete vy (Dolní Lukavice)

Obytné domy

Adibvs hisce procul fur ignis et avidus absitatqve salus bonitasqve Dei benedictioqve adsit (Tábor)
Hic habitat felicitas
(Praha 5) Tady bydlí štěstí
Srdce (lidské), nebuď srdcem ješitné šelmy (Praha 5)


Radnice

Spravedlnost střezte, kdož soudíte zemi. Svorností malé věci sílí (Mladá Boleslav)
Tento dům ať potrvá až do konce světa, Tišnováci zůstanou po něm čtyři léta (Tišnov)

Školy

Našim dítkám (dříve Újezd, už zničeno při opravě, nedávno opět obnoveno)

 

Kromě autora přispěli: Eva Clarová