Zvyky našich předků

Úvod     Básničky     Celý rok     Čarodějnice     Dětské hry     Dětské říkanky     Hádanky     Hračky     Máj     Masopust     Mikuláš     Nápisy na domech
    
Posvícení     Pranostiky     Přísloví a pořekadla     Svatba a narození dítěte     Vánoce     Velikonoce     Z kronik     Zajímavosti 

PŘÍSLOVÍ

ZNP Přísloví a pořekadla

B

Bez peněz do hospody nelez.
Běda té slepici, na které se jestřáb učí.
Bída bídu plodí.
Bližší košile, než kabát.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

C, Č

Co je doma, to se počítá.
Co je šeptem, to je čertem.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Co na srdci to na jazyku.
Co nemáš sám rád, nečiň druhému.
Co není v hlavě, musí být v nohou.
Co oči nevidí srdce nebolí.
Co pán prosí to být musí.
Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš.
Co se vleče, neuteče.
Čas jsou peníze.
Čas nejlépe poradí.
Čas vyléčí všechny bolesti.
Čert nikdy nespí.
Čert snáší (sere) vždycky na větší hromadu.
Čest je nad peníze.
Číhá ubohý co vrána na ouhoře.
Čím dřív, tím líp.
Čím větší hovno, tím víc smrdí.
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Čistému vše čisté.
Čistota půl zdraví.
Člověk míní, pán Bůh mění.
Čumí jako když nadloube volovi.
Čumí jako tele na nový vrata.
Čumí jak čerstvě vyoraná myš.

D

Darovanému koni na zuby nehleď!
Dav je vždycky slepý.
Devatero řemesel, desátá bída.
Dnes tlusto, zítra pusto.
Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.
Dobrá rada nad zlato.
Dobré slovo i železná vrata otevírá.
Dobro i zlo se vrací.
Dočkej času jako husa klasu!
Domov jsou ruce do kterých smíš plakat.
Duše je neznámá krajina.
Dvakrát měř, jednou řež!
Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.
Dýmku a ženu nikdy nepůjčuj.

H

Hlad je nejlepší kuchař.
Hladit proti srsti.
Hlavou zeď neprorazíš.
Hloupost a pýcha na jednom stromě rostou.
Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.
Hněv přátelství ruší.
Hodně ženichů z Drážďan, žádný od Berouna.
Horší jazyk falešníka, nežli kopí protivníka.
Host a ryba třetí den smrdí.
Host do domu, Bůh do domu.
Hudba, víno jedno jsou.

CH

Chleba je všude o dvou kůrkách.
Chudoba cti netratí.
Chybami se člověk učí.
Chybovat je lidské.
Chytrému napověz, hloupého trkni.
Chytrost nejsou žádné čáry.

I

I mistr tesař se utne.
I pták se drží svého hnízda.

J

Jablko nikdy nespadne daleko od stromu.
Jak k jídlu tak k dílu.
Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.
Jaký pán, takový krám.
Já o voze, ty o koze.
Jde to s ním s kopce.
Je s ním řeč jak s posraným tanec.
Jeden čehý - druhý hot.
Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.
Jedna ruka netleská.
Jedno dobré slovo hřeje srdce celou zimu.
Jednou je nikdy, dvakrát je zvyk.
Jestliže případ je snadný, tu kdokoli promluvit umí.
Jez do polosyta, pij do polopita.
Jiný kraj, jiný mrav.
Jména hloupých na všech sloupích.
Jsou jako dva kohouti na jednom smetišti.

K

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Kam nemůže čert, nastrčí ženskou.
Kam vítr tam plášť.
Každá kočka v noci černá.
Každý cikán hádá podle své planety.
Každý chvilku tahá pilku.
Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.
Každý svého štěstí strůjcem.
Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.
Kdo čeká ten se dočká.
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Kdo hledá, najde.
Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.
Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
Kdo chvíli stál, už stojí opodál.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Kdo lže ten krade.
Kdo maže, ten jede.
Kdo nehraje, nevyhraje.
Kdo nemá nic, nemůže nic ztratit.
Kdo nemá trápení, neví co je radost.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Kdo pozdě chodí sám sobě škodí.
Kdo rychle dává, dvakrát dává.
Kdo s čím zachází, tím také schází.
Kdo se blátem obírá, zamaže se.
Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Kdo se moc ptá, moc se dozví.
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
Kdo seje vítr, sklízí bouři.
Kdo šetří má za tři.
Kdo uteče ten vyhraje.
Kdo zlým odpouští, dobrým škodí.
Když dva dělají totéž, není to totéž.
Když kocour není doma, myši mají pré.
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
Když se dva hádají, třetí se směje.
Když se kácí les, létají třísky.
Když ti peníze chybí, každý tě nerad vidí.
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Kolik hlav tolik rozumu.
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.
Komu je dáno, postrčit nepotřebuje.
Komu není rady, tomu není pomoci.
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
Komu se nelení, tomu se zelení.
Konec dílo chválí.
Koně můžeš donutit jít do vody, nemůžeš ho ale přinutit z ní pít.

Kopřivu mráz nespálí.
Kovářova kobyla chodí bosa.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Kupec když chválí - šálí.
Kutna mnicha nedělá.

L

Lakomý více tratí, než ulakotí.
Láska hory přenáší.
Láska kvete v každém věku.
Láska prochází žaludkem.
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Lékař léčí, Bůh uzdravuje.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Lépe je aby děti plakaly, než otcové.
Lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
Lepší jeden prd než deset doktorů.
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.
Lež má krátké nohy a daleko nedojde.
Liška srst změní, ale obyčejů nezmění.
Líná huba holé neštěstí.
Luk stále napjatý pozbude síly.

M

Malé ryby také ryby.
Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost.
Méně je někdy více.
Mít máslo na hlavě.
Mladí ležáci, staří žebráci.
Mladí žijí z naděje, staří ze vzpomínek.
Mladý stromek ohneš, starý ne.
Mlčet jako ryba.
Mluví co mu slina na jazyk přinese.
Mluví, jakoby hrách na stěnu sypal.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Mnoho kuchařů polévku nedovaří.
Mnoho psů zajícova smrt.
Moudrost vínem zastíněná bývá.
Moudřejší ustoupí.
Mráz kopřivu nespálí.
Mrtvému koni oves prosívat.
Můj dům - můj hrad.
Mužovým srdcem je svět, světem ženy je srdce.
Mysl projde všudy.

N

Naděje umírá poslední.
Na hrubý pytel hrubá záplata.
Na každého jednou dojde.
Na každém šprochu pravdy trochu.
Na posměváčky jsou také háčky.
Nečekej, až se zima zeptá cos dělal v létě.
Nehas co tě nepálí.
Nechat si pro "strýčka příhodu".
Nechoď ke kováříčkovi, jdi rovnou ke kováři.
Nechval dne před večerem.
Nejlepší obranou je útok.
Nejvyšlapanější cesty nevedou nikam.
Nemaluj čerta na zeď.
Nemusí pršet, stačí když kape.
Nenechávej všechno na jedné hlavě.
Není kouře bez ohně.
Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
Není růže bez trní.
Není všechno zlato co se třpytí.
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
Nestojí za zlámanou grešli.
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Nevděk světem vládne.
Nevědomost hříchu nečiní.
Nezačínej den pitím octa.
Nezasel, aby mu kroupy nepobily.
Nic netrvá v světě věčně, ani láska k jedné slečně.
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.
Nikdy neříkej nikdy.
Nové koště dobře mete.
Nula od nuly pojde.
Nula zůstane nulou na každém místě.

O

Odvážnému štěstí přeje.
Oheň slámou neuhasíš.
O kom se mluvívá, nedaleko bývá.
Oko do srdce okno.
Oko za oko, zub za zub.
O mrtvých jen dobře.
Opakování je matka moudrosti.
Opatrnost matka moudrosti.
Orel much nelapá.
Osel oslu nejpěknější.
Osla prozradí uši, hlupáka slova.
Ozdobuj se vědomostmi a ne oblečením.

P

Peníze kazí lidi.
Pes který štěká, nekouše.
Po čem nejvíce toužíme nás nakonec zotročí.
Pod svícnem bývá tma.
Podej mu prst a chytne ti celou ruku.
Pokora činí pokoj, pokoj bohatství, bohatství pýchu, pýcha válku, válka chudobu a chudoba pokoru.
Potrefená husa zakejhá.
Potrefená ovce se vždycky ozve.
Poturčenec horší Turka.
Pozdě bycha honit.
Práce kvapná, málo platná.
Práce šlechtí člověka.
Prázdná nádoba (prázdný sud) nejvíc duní.
Proč stahovat kalhoty když brod je ještě daleko.
Pro jedno kvítí slunce nesvítí.
Pro pravdu se lidé zlobí.
Proti gustu žádný dišputát.
Proti věku není léku.
Protivy se přitahují.
První vyhrání z kapsy vyhání.
Před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj.
Přej a bude ti přáno - dej a bude ti dáno.
Přelez, přeskoč, ale nepodlez!
Přestaneš-li líti, přestane téci.
Příklady táhnou.
Příležitost dělá zloděje.
Přišel k řeči jako Turek k šavli.
Pýcha peklem dýchá.
Pýcha předchází pád.

R

Raduj se z toho co máš a netrap se pro to co nemáš.
Ranní ptáče dál doskáče.
Ráno moudřejší večera.
Risk je zisk.
Roste jako houby po dešti.
Rozumí tomu jako koza petrželi.
Ruka ruku myje.
Ryba smrdí od hlavy.

S, Š

S čím kdo zachází, tím také schází.
S jídlem roste chuť.
S kým jsi nerostl, s tím si také nehraj.
Sebechvála smrdí.
Sedej nejprv na malého koně.
Sekerou okno neumyješ.
Slézají se jako švábi na pivo.
Slibuje hory doly.
Sliby chyby.
Slovo dělá muže.
Sluší-li mlčení moudrým, tím spíš pak sluší hloupým.
Snídej sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej celou nepříteli.
Splatit stejnou mincí.
Stará láska nerezaví.
Stará stodola dobře hoří.
Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Strach je nemoc špatného svědomí.
Strach má velké oči.
Střepy přinášejí štěstí.
Sváříte se jak vrabci o cizí peří.
Světská sláva polní tráva.
Sypat si popel na hlavu.
Sytý hladovému nevěří.
Šaty dělají člověka.
Ševče, drž se svého kopyta!
Škoda každé rány která padne vedle.
Štěstí letí rovně, někdy trefí i do vola.

T

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Těžko kozla dojiti.
Tichá voda břehy mele.
To, co vlk uchvátí, jen nerad vrátí.
Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází.
Topí pánu Bohu do oken.
Trpělivost růže přináší.

U, Ú

Učený s nebe nespadl.
Ukázal mu zač je toho loket.
Účel světí prostředky.

V

V jednoduchosti je krása.
V nejlepším je třeba přestat.
V noci každá kočka černá.
V nouzi poznáš přítele.
Ve dvou se to lépe táhne.
Ve víně je pravda.
Vede to od desíti k pěti.
Věrný pes a starosti se nikdy neztratí.
Vezmi rozum do hrsti.
Více hlav víc ví.
Vládne jako husa v nebi.
Vlk se nažral a koza zůstala celá.

Voda žene mlýny víno jazyky.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Vrána vráně oči nevyklove.
Všeho do času, pánbůh na věky.
Všeho moc škodí.
Všeho s mírou.
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Všude dobře doma nejlépe.
Všude chleba o dvou kůrkách.
Výjimka potvrzuje pravidlo.
Vyrážel klín klínem.

Z, Ž

Z bláta do louže.
Z deště pod okap.
Za blbost se platí.
Za dobrotu na žebrotu.
Za málo peněz málo muziky.
Zadarmo ani kuře nehrabe.
Zameť si nejdřív před vlastním prahem!
Zdi mají uši.
Zdravý nemocnému nevěří.
Zlata se rez nechytí.
Zlatá uzda nedělá lepšího koně.
Zlaté slovo, které zůstane v ústech.
Zloděj volá "chyťte zloděje".
Zvyk je železná košile.
Žádný strom neroste do nebe.
Žena je plémě hadí. Nejdřív tě hladí, potom tě zradí.
Žena vidí hluboko, muž daleko.
Ženy rychleji objeví chyby a muži zase dobré vlastnosti.

 

Cizí

East west home is best.
Eile mit Weile.
Einmal ist keinmal.
Langes Fädchen faules Mädchen.
Make hay while the sun is shining.
Morgen, morgen nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Shut the stable door before the mare is gone.
Undank ist der Welt Lohn.

Kromě autora přispěl ing. Miloslav Neužil, Emílie Neužilová, Jarmila Neužilová, Eva Clarová