Zvyky našich předků

Úvod     Básničky     Celý rok     Čarodějnice     Dětské hry     Dětské říkanky     Hádanky     Hračky     Máj     Masopust     Mikuláš     Nápisy na domech
    
Posvícení     Pranostiky     Přísloví a pořekadla     Svatba a narození dítěte     Vánoce     Velikonoce     Z kronik     Zajímavosti 

CELÝ ROK

ZNP Celý rok

Chléb

Protože lidé, pracující v zemědělství věděli, jak nejistý je výsledek jejich práce, byli zvyklí za každou dobrou úrodu poděkovat Bohu. To projevovali také tím, že nikdy nezakrojili do celého bochníku chleba bez toho, aniž by jej předtím pokřižovali. Dělají se tři (někde jeden) křížek na horní straně bochníku, někde prsty, někde nožem.
(podle p. Jiřího Dudy)

První zahřmění

Při prvním zahřmění v roce má muž rukama zdvihnout ženu, která je po ruce. Tak docílí toho, že bude mít celý rok sílu. Doporučuji však ženu, kterou zná.