Zvyky našich předků

Úvod     Básničky     Celý rok     Čarodějnice     Dětské hry     Dětské říkanky     Hádanky     Hračky     Máj     Masopust     Mikuláš     Nápisy na domech
    
Posvícení     Pranostiky     Přísloví a pořekadla     Svatba a narození dítěte     Vánoce     Velikonoce     Z kronik     Zajímavosti 

ZAJÍMAVOSTI

ZNP Zajímavosti

Přeštickej kanec

Tato přezdívka má svou historii, a sice v tom, že kdysi se v Přešticích buď chovalo, nebo tam bylo vyšlechtěno plemeno prasete "černostrakatého". Podstatné však je, že tato přezdívka je hodně stará a dokonce v dobách rodičů a prarodičů oslovení "ty kanče" nebylo u rodáků z Přeštic vůbec žalovatelné (za tzv. první republiky a dříve). Každý pravý Přeštičák byl spíše na tuto přezdívku hrdý, neboť se lety stala jakýmsi synonymem právě pro přeštické rodáky. V ženské podobě se toto oslovení nepoužívalo.
(podle p. ing. Daniela Kasla)

(v Přešticích můžete vidět poblíž nádherného kostela sousoší černostrakatých prasat - pozn. aut.)

K tomuto příspěvku se vyjádřil další čtenář: "Chci jen doplnit, že stejné oslovení, v podstatě přátelské, nebo alespoň neagresivní povahy - v žádném případě ne myšlené jako nadávka - se dodnes používá v hovorové řeči snad na celém území Strakonicka. Jako příklad vítání návštěvy: "Vy kancííí, to je dost, že jste se konečně objevili". Z postřehu, který uvádíte z Přešticka soudím na širší platnost tohoto zachovalého a mezi lidmi na vesnici i dosud užívaného oslovení v širší oblasti, patrně jihozápadních Čech. Ty ovšem jsou snad nejhezčím krajem republiky a zvláštností je zde mnohem více. Např. vesnička Pivkovice je pro místní pouze Pivkouce, Katovice - Kátouce, Štěpánovice - Štěpánouce. Ale pozor - tamější si říkají Štěpánojce (aby se to nepletlo). Jezdíme i dnes do Budějic, u starších i do Budějc. Po 12,00 máme vodpolodne, předtím dopolodne ..."
(Mgr. Petr Hlaváček)

(Okolo Přeštic se také říká "dát králíkom, slepicom" a pod. Okolo Hořovic se zase např. říká "jet do Kareza, Karízka" (obce Kařez a Kařízek) - pozn. aut.)

 

Valentýn, nebo Antonín?

Svátek zamilovaných se v naší zemi nikdy neslavil na Valentýna. V zemích koruny české byl vždy patronem tohoto svátku sv. Antonín (sv. Antoníček). Na tento svátek se pozvolna zapomnělo a v poslední době je vidět snaha protlačit k nám svátek cizí. Příčinou je neznalost, komerční důvody a částečně možná i slepý obdiv ke všemu nečeskému. Český lid se obracel vždycky k sv. Antonínu Paduánskému, který je mj. patronem zamilovaných a patronem manželství. Svátek má 13. června.