Zvyky našich předků

Úvod     Básničky     Celý rok     Čarodějnice     Dětské hry     Dětské říkanky     Hádanky     Hračky     Máj     Masopust     Mikuláš     Nápisy na domech
    
Posvícení     Pranostiky     Přísloví a pořekadla     Svatba a narození dítěte     Vánoce     Velikonoce     Z kronik     Zajímavosti 

 

   

Zvyky našich předků

Tato stránka patří všem zájemcům o staré lidové zvyky, o téměř zapomenuté písničky a říkanky, které nám zpívali a předříkávali naši rodiče, prostě zájemcům o vše, co často nenávratně odchází s našimi předky. Rozsah této stránky záleží hlavně na vás, jejích čtenářích. Uvítám všechny příspěvky na tato témata. Snad tím společnými silami uchováme alespoň něco z toho, co vytvořili ti před námi.

MUDr. Miloslav Neužil

Adresa pro zasílání vašich příspěvků na tuto stránku, upozornění na chyby v již zveřejněných textech a vašich reakcí:
klikněte sem

Nezasílejte, prosím, básničky, písničky a říkanky, které jsou z poslední doby. Nesplňovalo by to určení stránky, které je patrné z textu v úvodu.